19.2.2021 - skiføre helt ut til kysten, men mildvær på gang....stor skredfare!

Naturlig utløst flakskred, Strandenuten, Valle, 19.2.
Naturlig utløst flakskred, Strandenuten, Valle, 19.2. Foto: Sondre Rua Dokken
Gaukhei, 23.1.
Gaukhei, 23.1. Foto: Turid Dyrstad
Holfjell, 10.2.
Holfjell, 10.2. Foto: Kristiansand Folkehøgskole
Retning mot Rennevatnet og Stavskar, 11.2.
Retning mot Rennevatnet og Stavskar, 11.2. Foto: Sondre Rua Dokken
Høgås, Evje, 31.1.2021
Høgås, Evje, 31.1.2021 Foto: Per Thomas Skaanes
Retning mot Rennevatn og Stavskar, 11.2.
Retning mot Rennevatn og Stavskar, 11.2. Foto: Sondre Rua Dokken
Folkehøgskole på skredkurs, Holfjell ved Bjørnevasshytta, 11.2.
Folkehøgskole på skredkurs, Holfjell ved Bjørnevasshytta, 11.2. Foto: Einar Skarpeid

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  19. februar 2021

Snø

Til dels mye nysnø over 3-400 m.o.h de siste to dager. Lite nord og nordvest i regionen, men 20-30 cm lenger sør og sørøst i regionen. Foreløpig tørr snø over 500 m.o.h, men mildvær i anmarsj og plussgrader meldt opp til 12-1400 mo.h lørdag.
Regn og mildvær under 350-400 m.o.h har gitt snø- og issmelting som fortsetter gjennom helga og neste uke.


Løyper stikkes ikke før tidligst uke 7. Svært krevende forhold i fjellet gir reduserte muligheter for å fortsette kvisting av løyper før været bedrer seg.


Høgås, Evje; 75 - 110 cm snø. Ca 100 km med oppkjørte løyper pr. 19.2. Tørr nysnø.

Bortelid; 120 - 140 cm snø. Ca 100 km oppkjørte løyper. Tørr nysnø.

Ljosland; ca 140-170 cm snø. Ca 50 km oppkjørte løyper. Tørr nysnø. 

Sirdal; 95-115 cm snø. Løyper kjøres. eks Flesebekk-Donsen kjørt i dag. Videre merket løype helt inn til Kvinen (staur med rødt merke). Kjøres også løyper fra Haugen mot Ognhellervatn, Hønedalen og Jogledalen.

Knaben; 100-120 cm snø. Ca 40 km oppkjørte løyper. Tørr nysnø.

Brokke;  ca 90 - 130 cm snø. 50 km oppkjørte løyper. Tørr nysnø.

Bjørnevatn; 145 - 170 cm snø. Oppkjørte løyper ved Lille Bjørnevatn og Bakkebu samt løyper ved Hallbjønnsekken. Nysnø, tørr. Progressiv og fin løssnø under tregrensen, vindpakka hard fokksnø over tregrensen.

Hovden;  50 - 60 cm snø. Oppkjørte løyper, bra forhold der det er maskinpreparert. Mer snø innover i fjellet nordover. Løype inn mot Sloaros kjøres først fra uke 8. Kjørt løype inn til Stemtjønnuten 19.2.

Skredinfo 19. - 20.2.2021

Krevende forhold i fjellet nå. Betydelig til STOR skredfare. Flere skredproblem å ta hensyn til og til dels vanskelig å vite hvor skredproblemet finnes. Flere områder har vedvarende svake lag nede i snødekket. Ferske flak med fokksnø som ligger på svakt lag av rimkrystaller eller kantkorn. Utbredelsen av dette er usikker, men forekommer i flere heng i høyden over 7-800 m.o.h. Det er også skredproblem relatert til nedføyket nysnø og skiktoverganger internt i fokksnøflakene. Dette skredproblemet finner vi i himmelretningene s, sv, v, nv og nord. Utviklingen frem til 20.2. er at mildvær forventes helt opp til 11-1400 m.o.h hvor en da også vil kunne få våte flakskred som løsner naturlig på nedsnødd kantkorn. Våte flakskred vil kunne forekomme i alle himmelretninger.

Ferdselsrådene er å holde seg unna terreng brattere enn 30 grader og unngå utløpsområder der beskrevne skredproblem er til stede.

Faregrad vurderes til 3, men går opp mot 4 der mildværet påvirker. Unngå alt av skredterreng og utløpsområder.

Ferdsel inn mot Stavskarhytta vil kreve fornuftige veivalg der en legger ruta lengst mulig vekk fra potensielle utløpssoner. Gode kunnskaper om terrengvurdering kreves og analyser av snødekket kan være nødvendig for å sikre trygg ferdsel i dette område inntil snøen har stabilisert seg.

Isvarsel 12.2.

Issmelting langs hele kysten de tre siste døgn. Overvann de fleste steder der mildværet har nådd. Ferdsel på is i lavlandet anbefales ikke. I innlandet og høyfjellet over 500 m.o.h er vann helt opp til mellomstore vann (2-10 km lange,  30-70 meter dype) farbare. Lokale forskjeller vil forekomme og vær varsom ved innløp/utløp og trange passasjer der vannstrøm under is er sannsynlig. Mildvær meldt opp til 11-1400 m.o.h og overvannsproblematikk vil forekomme. Isen vil være trygg under overvannet, men oser ved innløp/utløp vil kunne åpne seg pga økt vannstrømming.


Skrevet av Per Thomas Skaanes 19. februar 2021