Sloaros, 9.1.2022
Sloaros, 9.1.2022 Foto: Jonny Grundeland
Litt vest for Mjåvatn mot Sloaros, 9.1.2022
Litt vest for Mjåvatn mot Sloaros, 9.1.2022 Foto: Jonny Grundeland
Flottestøylen, Bjåen, 7.1.2022
Flottestøylen, Bjåen, 7.1.2022 Foto: Geir Øvrevik
På vei mot Bueggi, Bjåen, 7.1.2022
På vei mot Bueggi, Bjåen, 7.1.2022 Foto: Geir Øvrevik

14.1.2022 - Mildvær og plussgrader høyt til fjells preger skiforholdene

Føremelding Setesdalsheiene, oppdatert  14. januar 2022

Snø

Mildvær til fjelltopp i midten av uke 2. En del nedbør i form av regn lengst vest i regionen noe overgang til snø over 1300 m.o.h lenger nordøst. Mye vann i snø som hoper seg opp over skarelag eller på toppen av snødekket. Det forventes at dette fryser på i løpet av 14.1. og gjennom helgen over 4-500 m.o.h. Generelt lite snø i regionen og vanskelige skiforhold.Høgås, Evje; 40 - 50 cm snø. Oppkjørte løyper 14.1. Frossen smelteomvandlet snø.

Bortelid; 15 - 30 cm snø. Ikke oppkjørt trenger mer snø. Frossen smelteomvandlet snø.

Ljosland; 15 - 25 cm snø. Ikke oppkjørt trenger mer snø. Frossen smelteomvandlet snø.

Sirdal; 10 - 20 cm snø. Ikke oppkjørt trenger mer snø. Frossen smelteomvandlet snø.

Knaben; 15 - 25 cm snø. Ikke oppkjørt trenger mer snø. Frossen smelteomvandlet snø.

Brokke;  10 - 20 cm snø. Løypetråkking i lysløype og til vestenden av Myklevatn 14.1. Frossen snø.

Bjørnevatn; 25 - 40 cm. Frossen smelteomvandlet snø.

Hovden;  15 - 30 cm snø. Gode forhold for langrenn i Røyrvikåsen ellers vanskelige skiforhold. Frossen snø.

Skredinfo 14. - 15.1.2022
Generelt lite snø i fjellet, og kraftig snøsmelting mange steder pga ekstremværet Gyda. Mye regn lengst vest i regionen har gitt opphopning av vann rundt lag i snøen. Kaldere vær gir tilfrysing og stabilisering, men det er fortsatt mulig å løse ut våte flakskred der det er vann nede i snødekket som svekker bindinger. Lenger øst i regionen har det vært mindre nedbør og mye vann rundt svake lag som gir våte flakskred er i liten grad utbredt. Vind og noe nysnø lengst nordøst i regionen kan over 13-1400 m.o.h gi enkelte steder med fokksnø og flakskredproblematikk der det er dårlig binding mellom lag i fokksnøen. 

Skredfaren vurderes til 2 lengst vest/nordvest i regionen, men på 1 lengst øst/nordøst.

Isvarsel 7.1.

Svært lave temperturer rundt jul ga god islegging mange steder, spesielt der det ikke lå snø på isen. Påfølgende kraftig mildvær gjennom nyttårshelg ga overvann, strømming under isen og generelt svekking av is helt opp til 1000-1200 m.o.h. Det er likevel farbar is på de fleste svært små og små vann fra 300-500 m.o.h. Vann i denne høyden kan likevel ha tynn isskorpe på overvann som kan gi utfordringer selv om en ikke går gjennom isen. I høyfjellet over ca 900 m.o.h er isen også på mellomstore vann (2-10 km lange, 30-70 meter dype) farbare. En del større og dypere vann kan fortsatt ha isfrie partier. Eksempler er sør i Svartevatnet i Sirdal og innerste del av Vatndalsvatnet i Bykle, disse vannene kan ha utrygge partier. Ismelding fra Hartevatnet, Hovden 6.1. er lite fare for å gå gjennom og opp mot 40 cm is totalt (flere lag med sørpeis, 5 cm frossen sørpeis som øverste lag.

14.1.: venter på innmeldte observasjoner, men mildvær og regn har gitt overvann mange steder og kraftig vannstrøm i bekker som gir strømming under is og svekking av is. Denne situasjonen bedrer seg fort ved kuldegrader, men stor varsomhet bør vises på de fleste vann til tilfrysing bedrer forholdene.