Planleggingsmøte for "Tur for alle"

Dette arrangementet er over!

Velkommen til planleggingsmøte for "Tur for alle". 

Dette møte er for alle som ønsker å bidra inn i " Tur for alle" fra august og til neste sommer. Det passer for frivillige som allerede er aktive og helt nye. Vi ønsker at frivillige og deltagere skal være med i planleggingen, slik at tilbudene blir langvarige og gode. 

Arrangement

Planleggingsmøte for "Tur for alle" 

Tidspunkt

Onsdag 1.juni kl.18.00

Sted

DNT Sør, Gyldenløvesgate 2b 

Program

Planlegging av turprogrammet fra august til neste sommer for "Tur for alle". Det er ønskelig fra noen om utvidet tilbud og økt hyppighet. Vi avgjør i felleskap hvordan turene skal være for det neste året og hvem som har turlederansvar når osv. 

Pris

Gratis

Medlemskap

Dette arrangementet er både for medlemmer og ikke-medlemmer, men vi forventer at aktive turledere er medlem av DNT Sør.

Ønsker du å melde deg inn, kan du gjøre det her, eller hos oss i Gyldenløvesgate 2 B i Kristiansand.

Påmelding

Vi vil gjerne at du melder deg på så vi vet hvor mange som kommer.

Ansvarlig

Ingrid Røed Bech, tel 93251717

Nyttige lenker

For alle — DNT Sør (dntsor.no)