Støttemarsj for naturen

Fellestur

Dato
12. mai 2019 kl. 11:00
Passer for
Alle
Turtyper
Fellestur, Fottur, Evje, Støttemarsj, Vindkraft
Arrangører
DNT Sør, Aust-Agder Turistforening
Turområde
Setesdalsheiane (se kart)
Dette arrangementet er over!

Velkommen til støttemarsj for å ta vare på vår verdifulle natur og turområder i Agder.

Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. Det gjør vi på den måten som passer DNT best, ved å gå!

Støttemarsjen går til Svaba i Evje og Hornnes kommune, en topp på 645 moh som gir vakker utsikt i alle himmelretninger. Denne utsikten kan blir preget av flere hundre vindturbiner som er opptil 200 meter høye. Nærmere 20 vindkraft-prosjekter er under planlegging i Agder. 

Den 1. april kom NVEs forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land.

Av totalt utpekt areal nasjonalt på 16705 km2 befinner 3682 km2, altså hele 23 %, seg i Agder. Det er f.eks. langt, langt mer enn de 4,6 % som er hva Agder utgjør av Norges totale areal. 

Dersom vindkraftutbyggingen i Norge framover skal konsentreres i dette området kommer store deler av landskapet i indre Agder og i umiddelbar nærhet til flere av sørlandsbyene til å fremstå som et industriområde. En ting er å se egnede områder hver for seg, men når så mye av arealet befinner seg innenfor et såpass begrenset geografisk område så vil den regionale virkningen (og belastningen!) bli formidabel. 

Den potensielle vindkraftutbygginga kommer oppå det Agders natur allerede har blitt belastet med - vannkraftproduksjonen som er formidabel både i naturinngrep og i andel av norsk kraftproduksjon. 

DNT har et formål å sikre friluftslivets natur og kulturgrunnlag, og er opptatt av at å formidle hva vindkraftutbygging på land kan bety for naturen og oss mennesker. Vi mener vi er inne i en skjebnetid nå, hvor det legges til rette for irreversible inngrep i naturen. Vi vil derfor belyse dette saklig og engasjere folk flest og politikere. 

Støttemarsjen til Svaba er for de som mener at fornybarsamfunnet ikke har plass til løsninger med dramatiske arealinngrep i intakt natur. Vi kan ikke ofre verdifull natur for å berge klimaet. 

Program:

Kl 11.00: Oppmøte på Kroni, 4737 Hornnes. Felles marsj opp til toppen Svaba 645 moh. 

Turen er ca 1,5 km lang og tar ca 45 minutter. (ca 400 høydemeter)

På toppen vil vi markere med apeller fra DNT og andre organisasjoner. 

TRANSPORT: Vi ønsker en miljøvennlig transport til startpunkt og oppfordrer til kollektiv- og fellestransport.
Om vi får nok tilbakemeldinger om ønsket transport, vil vi organisere busstransport fra enkelte destinasjoner.
Meld din interesse på vår Facebook-side eller e-post: aat@dnt.no eller på telefon 37 02 32 14 innen
torsdag 9. mai kl. 12.00.

Vi har også gående et opprop for bevaring av kyst, skog og fjell. Vi håper du vil signere oppropet som vi vil overlevere regjeringen: https://www.opprop.net/bevar_kyst_og_fjell

 

Denne dagen vil det bli arrangert støttemarsjer og markeringer flere steder i Norge, og DNT vil være koordinator nasjonalt. Vi ønsker et bredt samarbeide med andre lag og organisasjoner i Agder på dette arrangementet og fyller på med mer info etterhvert. Dytt.no støtter aksjonen med en gratis ukes bruk av appen for alle som vil. Alle kan laste ned appen, velge seg det området de vil gå for og registrere sine skritt i en uke tom 12. mai.

Støttemarsj for naturen

Velkommen til støttemarsj for å ta vare på vår verdifulle natur og turområder i Agder. Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi ...

Kontaktinformasjon: